Kornet Beton Balk BV Plansiloer

sleufsilos

En plansilo fra Kornet Beton, med sin unikke konstruktion, har allerede været på en gevinst for alle mælkeproducenter i mere end 15 år. Den efterhånden velkendte specielt udviklede konstruktion, gør at silovæggene er yderst solide og stabile. Derved er de i stand til at håndtere et højere tryk end de fleste andre elementer. (især i forhold til T-, og L-elementer) Presset og trykket inde i siloen bliver bedre fordelt og væggene kan ikke give sig. Vores elementer kan minimum tåle et akseltryk på op til 20 tons ved en tørstof % på helt ned til 25 %!

Det skyldes den kraftige dobbelte armering i vores elementer Ø8-Ø10 Komokeur FeB 500 HKN og vores betonkvalitet. Vi bruger den anbefalede maksimale betonkvalitet C55/67. En stærkere kvalitet, som (C60/75) kan ikke lade sig gøre, fordi det gør betonen mindre elastisk, og så kan der opstå frostskader i elementerne! Revner i frostperioder: Vand fra plastikken, ledes fra stakken til jorden mellem elementerne, og så udvider jorden sig i en frostperiode!

Vi har op til 20 års garanti ved revner i vores elementer! (gælder dog ikke mekaniske skader).

Plansiloer

Vores Beton elementer for plansiloer har en optimal syre beskyttelse, og derfor velegnet til at bruge i et meget stærkt aggressivt kemisk miljø. (MiljøklasseXA3). Pga. vores specielle fremstillings procedure, er det umuligt for syre og vand, til at trænge ind i elementerne. Vores plansilo elementer er garanteret uigennemtrængeligt!

Plansilo elementerne
Den meget stabile og stærke stålramme i kombination med jord mellem elementerne giver dig en sikker arbejdsplads. Samtidig med en hjulbredde på 50 cm får du en optimal tryk per cm2 af din ensilage, som derved sikrer dig en perfekt sammenkørsel, uanset struktur af græsset eller majsen, helt ned til 25 % ts.

Kombinationen mellem en elastisk- og syrebestandig fugemasse af høj kvalitet mellem elementerne, og jordvolden på den anden side, henholdsvis ved en enkeltvægs løsning, eller en løsning med jord mellem en dobbeltvæg, gør plansiloen garanteret lufttæt (også ved hård frost)! Samtidig er de køligere i sommerperioderne, hvilket holder temperaturen længere nede i dit følsomme produkt.

I har mulighed for en optimal placering af plastikken/afdæknings-coveret, umiddelbart efter ensileringen på en sikker måde arbejdsmæssigt, i en højde på 2-3 meter. Hermed bliver opbevaringen af din ensilage sikret mod vind /storm og forseglet mod indtrængning af ilt. Det er nøglen til en hurtig og optimal konservering, der sørger for et perfekt analyseresultat af din ensilage. Du kan hermed sikre dig, at det foder du fodrer med i praksis, er af kvalitet som dine foderanalyser angiver!

For mere information, uforpligtende tilbud eller en aftale, er de velkommen til at kontakte os.

sleufsilos
Kornet Beton Balk kan nu også monterer silovæggene på eksisterende beton eller asfalt bund.
sleufsilos
Man støbe en ny asfalt, eller beton gulv mellem væggene.

For en optimale afledning af vand, laver man på en side en kloaksystem gennem silovæg og leder vand og ensilagesaft væk til en brønd, hvor det bliver skillet fra skidtet. Fordelen er at det er en billigt løsning, og brugervenligt. Alt vand bliver ledt gennem 1 stor rør, bliver aldrig forstoppet. Skadedyr som mus og rotter gider ikke at bo i kloaksystemet fordi den er altid ren, og giver heller ikke den en enorme sure stank fra ensilagesaft.

Hullerne i væggene som du ikke bruge til gennemførslen af vand, kan man nemt lukke med en fleksible prop.